Mười quốc gia thành viên ASEAN

Bài giới thiệu một số nét chính về dân số, ngày Quốc khánh, thu nhập bình quân, chính sách đối ngoại... của 10 quốc gia thành viên ASEAN, đó là: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Phillippines, Thái Lan, Singapore và Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!