Bí ẩn 3000 năm về vua Ai Cập-Tutankhamun

Các nhà khoa học đa công bố khám phá những bí ẩn về vua Ai Cập Tutankhamun và gia đình với khẳng định rằng những xác ướp đã được nghiên cứu là của mẹ vua Tutan., ông bà nội và cha của ngài là Pharaoh Akhenaten

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thanh Hải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!