Tăng cường hợp tác giữa nghị viện và Chính phủ vì cộng đồng ASEAN

Về lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á, những nội dung cơ bản của mối quan hệ phối hợp tăng cường hợp tác nghị viện và chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết của người dân trong khu vực cộng đồng ASEAN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!