Nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 8 đến 9-4-2010, Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2010, tổ chức Hội nghị Cấp cao lần thứ 16 với chủ đề: Hướng tới ASEAN từ tầm nhìn đến hành động...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Châu Giang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!