ASEAN lập Ủy ban bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em

Các cuộc họp trù bị quan trọng chuẩn bị cho HNCC ASEAN 16, trong đó có nội dung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tăng cường phúc lợi xã hội cho phụ nữ và trẻ em. Lễ thành lập Ủy ban trên sẽ diễn ra vào sáng 7-4-2010

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!