Bắt đầu tuần lễ ASEAN tại Hà Nội

Một số hoạt động trong ngày đầu tiên của Tuần lễ ASEAN tại Hà Nội với buổi làm việc của các quan chức Cao cấp ngoại giao (SOM ASEAN) và quan chức cao cấp văn hóa xã hội (SOCA ASEAN) tại khách sạn Melia, Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Thục Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!