Việt Nam quan tâm nhất tới ASEAN

Cuộc thăm dò hiểu biết thông tin về ASEAN tại 10 trường đại học hàng đầu ASEAN, Việt Nam đạt 82,3% chọn đúng, hiểu biết được những lợi ích trong quá trình hội nhập khu vực và Việt Nam là nước có quan tâm nhiều nhất về ASEAN so với các nước trong khu vực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!