Lịch sử địa danh Thăng Long - Hà Nội

Bài giới thiệu về các điạ danh của thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử, kể từ năm 545, khi Lý Bí đánh thắng quân nhà Lương, lập nên nước Vạn Xuân, đến thủ đô Hà Nội nước CHXHCN Việt Nam ngày nay. Với văn hiến nổi bật, với những đóng góp lớn lao cho nhân loại, Hà Nội được ngợi ca là thủ đô của phẩm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!