Tái cấu trúc nền kinh tế - Yêu cầu bức thiết

Về đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển ổn định, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực của nước CHXHCN Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020

Lưu vào:
Tác giả chính: Thúy Phương
Đồng tác giả: Phan, Thảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!