Từ kinh đô Văn Lang đến Thăng Long - Hà Nội

Văn Lang là tên gọi của quốc gia Việt Nam thời các vua Hùng dựng nước và kinh đô của nước Văn lang chính là vùng đất được xác định trên không gian văn hoá là vùng Việt trì, Lâm Thao thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay; những dấu ấn, di chỉ khảo cổ học và truyền thuyết gắn liền với Hoa Lư, Thăng Long - Đông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Bá Khiêm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!