Quy hoạch và quản lý hàng không: Cần tầm nhìn chiến lược

Thực trạng việc quy hoạch và quản lý hàng không hiện nay, những bất cập trong việc mở cửa bầu trời và chống độc quyền để thúc đẩy hàng không phát triển và hội nhập với khu vực và thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thu Tuyết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!