Lịch sử Việt Nam 1965-1975\

Sách thể hiện lịch sử đất nước trong thời kỳ nhân dân Việt nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vừa chiến đấu chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Văn Lượng
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NV Quốc gia. Viện Sử học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn