Lịch sử Việt Nam thế kỷ X - đầu thế kỷ XV

Sách giới thiệu về lịch sử của Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XV qua thời Khúc-Dương đến thời vương triều Ngô-Đinh-tiền Lê-Lý-Trần và Hồ

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NV Quốc gia. Viện Sử học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.702 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn