Bế mạc phiên họp thứ 31 UBTVQH -Tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri

Trong phiên họp làm việc cuối cùng chiều 12-5-2010, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 và thông qua chương trình chuẩn bị kỳ họp thứ 7 QH khoá XII

Lưu vào:
Tác giả chính: Bảo Vân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!