Quy hoạch không phải chỉ là vấn đề kiến trúc và xây dựng

Việc Quy hoạch chung xây dựng Hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ là vấn đề kiến trúc và xây dựng. Nó gắn với kinh tế, môi trường, văn hóa và quan trọng nhất nó định khung cho sự phát triển của địa phương hay đất nước trong thời gian dài, do vậy không thể làm vội vã khi chưa có đủ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang A
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!