Kỷ niệm 192 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818 - 5/5/2010)

Chủ nghĩa Mác từ khi ra đời luôn là mặt trời chiếu sáng, cơ sở tư tưởng, lý luận và là ngọn cờ chiến đấu đầy khí phách của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong cuộc đấu tranh lật đổ Chủ nghĩa tư bản, đế quốc thực dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Đăng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!