Tiếp tục san ủi tại đoạn Hoàng thành Thăng Long

Dù thành phố đã yêu cầu tạm dừng thi công tại đoạn Hoàng thành Thăng Long bị xúc đổ trên phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội để thám sát khảo cổ, các đơn vị thi công vấn tiếp tục san ủi

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Chiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!