Quốc hội và các thành viên: Sách tham khảo\

Sách giới thiệu về hệ thống chính quyền và cơ cấu và hoạt động của Quốc hội Mỹ, gồm: các cuộc vận động bầu cử, chức năng nhiệm vụ của hai Viện và các uỷ ban của Quốc hội, quá trình thông qua các quyết sách tại Quốc hội, quan hệ giữa Quốc hội với các cơ quan quyền lực khác của chính quyền liên bang.....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Roger H. Davison
Đồng tác giả: Kim Thoa, Minh Long, Thế Hùng, Trần, Hương Giang, Trần, Xuân Danh, Walter J. Oleszek
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.597 Qu451h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 01-18-2011 00:00  Gọi tài liệu này về