Người nữ Anh hùng đầu tiên của Liên bang Xô-viết

Tấm gương và hành động dũng cảm trước quân thù của Dôi-a, người phụ nữ đầu tiên được truy tặng danh hiệu cao quý nhất của Hồng quân Liên Xô - Anh hùng LB Xô-viết, luôn sống mãi trong sự kính trọng của bao thế hệ thanh niên cộng sản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!