Chiến tranh thế giới thứ hai và vấn đề đấu tranh giữ vững hòa bình trên thế giới hiện nay

Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại những bài học về đoàn kết các lực lượng của nhân loại tiến bộ trong mặt trận đấu tranh chống các thế lực hiếu chiến, ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình trong điều kiện thế giới vẫn tiềm ẩn những nhân tố đe dọa như hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Tuệ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!