Chuyện hy hữu - hạt thóc 3.000 năm nẩy mầm: Người trong cuộc cũng ngạc nhiên

Những ý kiến đa chiều của các nhà khoa học xung quanh việc hạt thóc nẩy mầm được đoàn khảo cổ tìm thấy tại Thành Dền (Mê Linh, Hà Nội) thuộc văn hóa Đồng Đậu, cách ngày nay 3.000 - 3.500 năm

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!