Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ để kỳ họp thành công tốt đẹp

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 12 của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc kỳ họp ngày 20-5-2010, tại Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!