Ông Nguyễn Đăng Vang - Phó chủ nhiệm Ủy ban KH-CN & MT của QH: Bảo vệ đất lúa phải bằng luật

Những ý kiến trao đổi của PGS. TS. Nguyễn Đăng Vang xung quanh dự án Quy hoạch tổng thể đất lúa đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!