Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt nam ở nước ngoài: Pháp lệnh này đã được UBTVQH thông qua ngày 2-12-1993 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1994

Pháp lệnh có 6 chương, 31 điều quy định về cơ quan đại diện của nước CHXHCN Việt nam ở nước ngoài; Qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan đại diện. Pháp lệnh cũng qui định rõ 8 chức vụ ngoại giao trong các cơ quan đại diện này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 341.3 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn