Các cựu Tổng thống Mỹ: Rời Nhà Trắng, vẫn còn việc để làm

Các Tổng thống Mỹ sau khi hết nhiệm kỳ thường rời hẳn khỏi nền chính trị lớn, nhưng vẫn tiếp tục những hoạt động xã hội, từ thiện, nhiều người trong số đó viết hổi ký.

Lưu vào:
Tác giả chính: Lương Công
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!