Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-tp.Hồ Chí Minh: Yêu cầu Chính phủ báo cáo đầy đủ hơn

Trả lời với báo chí về dự án cao tốc đường sắt Hà Nội - tp.Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên cho rằng Chính phủ cần báo cáo đầy đủ, lắng nghe nhiều chiều, nghe ý kiến nhân dân, ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, Quốc hôi sẽ bàn ký trước khi quyết định một vấn đề lớn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!