Mười tượng Phật độc đáo trên thế giới

Bài giới thiệu 10 kiệt tác kiến trúc tượng Phật độc đáo trên thê giới. Đó là những tác phẩm nghệ thuật vô giá; trong đó đất nước Thái Lan có tới ba tượng phật nổi tiếng

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!