Về Chính phủ liên hiệp ở Anh

Chính phủ liên hiệp mới được bầu của Anh với Thủ tướng là Chủ tịch đảng bảo thủ và Phó Thủ tướng là Chủ tịch đảng Dân chủ tự do đặt mục tiêu trước mắt là giải quyết những vấn đề thâm hụt ngân sách, các vấn đề xã hội nghiêm trọng và cải cách hệ thống chính trị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!