Tham nhũng đã "ăn" đất nước Nigeria ra sao?

Nigeria không chỉ dồi dào dầu hỏa và các khoáng sản khác, kể cả vàng, nhưng lại rất nghèo bởi tham nhũng và quản lý tồi, đặc biệt là tham nhũng dầu hỏa dẫn đến tình trạng tỉ lệ thu nhập dầu hỏa bị "ăn" lên đến 70%

Lưu vào:
Tác giả chính: Danh Đức
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!