Câu chuyện dời đô

Nhân việc Quốc hội đang bàn về Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn 2050, nhà sử học Dương Trung Quốc đã đề cập đến những câu chuyện dời đô của cha ông ta, cũng như tầm nhìn đột phá của Vua Lý Công Uẩn khi dời đô về Thăng Long cách đây 1000 năm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!