Tránh thương mại hóa lễ hội

Ý kiến của Nhà sử học Dương Trung Quốc về thực trạng lễ hội, phương cách quản lý lễ hội hiện nay ở Việt Nam, những nét đẹp truyền thống của văn hóa, của lịch sử và sự lạm dụng quá thái cần sự quản lý điều chỉnh để giữ gìn bản sắc văn hóa vốn có của lễ hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!