Chính phủ bảo lưu trục Thăng Long

Báo cáo của Chính Phủ nhấn mạnh một số ưu điểm của quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, giải thích những câu hỏi mà các ĐBQH đặt ra trong thảo luận tổ về 5 đô thị vệ tinh, Ba Đình không có điều kiện xây dựng tập trung, do vậy Chính phủ bảo lưu trục Thăng Long khẳng định Ba Vì là nơi làm việc của cơ qua...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: An Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!