Pháp lệnh về thúê nhà, đất: Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ngày 31-7-1992, đã được UBTVQH thông qua ngày 19-5-1994 và có hiệu lực từ 1-1-1995

Sách gồm toàn văn pháp lệnh hiện hành về thúê nhà, đất; trong đó có pháp lệnh ngày 31-7-1992, và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 19-5-1994. Pháp lệnh nêu những qui định chung, các căn cứ tính mức thúê, cách kê khai nộp thúê, miễn giảm, tổ chức thực hiện và biện pháp xử lý vi phạm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.054 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn