Cổng chào hết 50 tỷ có phải ít đâu!

Ý kiến phản đối của KTS Nguyễn Trực Luyện, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam xung quanh việc tp.Hà Nội dự kiến xây dựng 5 cổng chào, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng long-Hà nội, hết 50 tỷ đồng, theo Ông, cổng chào chỉ là công trình nhất thời, sau lễ thì bỏ đi chứ không phải những công trìn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!