Vinashin: Những con tàu nát

Bài viết về 6 con tàu cũ nát của Vinashin trước nguy cơ xẻ bán sắt vụn, ngoài ra còn 6 con tàu khác đã được Tổng Giám đốc Trần Văn Liêm mua về đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Một câu hỏi đặt ra: Vì sao một núi tiền ngân sách khổng lồ liên tục được ném ra cho Vinashin mua về những con t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!