Đề nghị dừng xây 5 cổng chào ở thủ đô

Tại kỳ họp HĐND tp. Hà Nội, tp. Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân đã được đề cập, trong đó nổi cộm là việc xây dựng 5 cổng chào ở thủ đô; chất lượng giáo dục, ô nhiễm ở Bình Dương và vấn nạn chạy trường ở Đà Nẵng......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương