Những dấu mốc lịch sử

Từ khi thành lập năm 1950, trải qua 60 năm, 35 vạn nam nữ Thanh niên xung phong đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao: phục vụ chiến đấu, trực tiếp chiến đấu, mở đường chiến lược, tháo gỡ bom mìn, cáng tải thương binh, thu dọn chiến trường, xây dựng CNXH, bảo vệ biên giới, vào những nơi khó...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Cao Vãng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!