Trích dẫn APA

Xuân Hạnh. Washington Post tiết lộ thông tin chấn động về tình báo Mỹ.

Chicago Style Citation

Xuân Hạnh. Washington Post Tiết Lộ Thông Tin Chấn động Về Tình Báo Mỹ.

Trích dẫn MLA

Xuân Hạnh. Washington Post Tiết Lộ Thông Tin Chấn động Về Tình Báo Mỹ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.