ASEAN và biển Đông

Những đánh giá tích cực của quốc tế về các hoạt động liên quan tới ASEAN vừa kết thúc tuần qua tại thủ đô Hà Nội, đã thông qua một loạt các văn kiện nhằm đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng cũng như góp phần nâng cao vai trò của Việt nam trên toàn thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!