Chặng đường 15 năm Việt Nam đồng hành cùng ASEAN

Toàn văn bài giới thiệu về quá trình 15 năm từ khi Việt Nam gia nhập ASEAN, vào ngày 28-7-1995, tại Brunây, đã ghi dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của Việt Nam cũng như trong quá trình phát triển của ASEAN

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Gia Khiêm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!