Quê tôi, vùng đất Bạch Đằng Giang

Ký sự về vùng đất giàu truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm trong quá trình dựng nước và giữ nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Đức Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!