Từ Văn Lang đến Thăng Long - Quá trình tìm chọn kinh đô muôn đời của đất nước

Trong lịch sử, từ khi nhà nước đầu tiên xuất hiện cho đến đầu thế kỷ XI đất nước ta đã trải qua nhiều lần chuyển đổi trung tâm chính trị - hành chính, từ Cổ Loa, Hoa Lư đến Thăng Long. Mỗi lần định đô và dời đô đều có lý do, hoàn cảnh cụ thể, nhưng đều như những bước chuẩn bị cho cuộc định đô ở Thăn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang Ngọc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!