Những đóng góp và tham gia của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN

Bài viết của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng về quan hệ kinh tế và đóng góp của Việt Nam với ASEAN, cũng như triển vọng của hợp tác kinh tế Việt Nam với thế giới thông qua Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Huy Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
AEC
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!