Chưa bao giờ Hà Nội mang tên Tràng An!

Điểm qua mấy ngàn năm lịch sử, Tràng An chưa bao giờ được đặt tên cho Hà Nội, phải chăng Tràng an chỉ được mượn để gọi Hà Nội với nghĩa là đất kinh đô theo phép tu từ trong văn chương mà thôi

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Xuân Đống
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!