Bản Hiến pháp "vang vọng tiếng dân"

Những phân tích, đánh giá về bản Hiến pháp 1946, một bản hiến pháp được coi là nhân bản nhất, dân chủ nhất và đoàn kết dân tộc nhất, mang đậm tinh thần "lấy dân làm gốc", dân là tất cả

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoan Trang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!