Hoàng Việt với ca khúc Lá Xanh, bản hiệu triệu của cách mạng

Về lịch sử ra đời và sức sống mãnh liệt đi vào lòng người của ca khúc Lá xanh của nhạc sĩ Hoàng Việt

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Thành
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!