Lê Thái Tổ và 10 năm kháng chiến chống quân Minh

Về lịch sử kháng chiến chống quân Minh, người có công dựng vương triều Hậu Lê, khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long, đó là Lê Thái Tổ (Lê Lợi) là vị hoàng đế đầu tiên của nhà Hậu Lê, triều đại phong kiến lâu dài nhất trong lịch sử Việt Nam. Lê Lợi sinh năm 1385, mất năm 1433, ở ngôi 6...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Xuân Bằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!