Người Thăng Long gốc

Về lịch sử tên tuổi của một người Thăng Long gốc, lại xuất thân trong một gia Ngô, đó chính là Lý Thường Kiệt

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Lan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!