Hạt thóc cổ 3000 năm: Đâu là sự thật?

Viện Di truyền nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) đã chính thức đưa ra kết luận sau khi phân tích 13 đặc điểm hình thái, phân tích ADN bằng chỉ thị SSR cho thấy lúa nẩy mầm từ 10 hạt thóc đợt 1 khai quật ở thành Dền là giống lúa hiện đại. Tuy nhiên, một số nhà khoa học kiến nghị, nên làm rõ bằng một cuộc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thúy Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!