Cuộc cách mạng của toàn dân

Bài báo đem đến cái nhìn khái quát nhưng khá đầy đủ về quá trình chuẩn bị của Đảng và Bác Hồ cùng sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân đã góp phần làm cho Cách mạng tháng Tám thành công

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!